2010-12-27 20:45 #0 av: rossei

Tillgiven katt söker sitt hem.

Finns straxt utanför Linköping mellan Skeda Udde och Nykil